Benvinguts / Bienvenidos

El meu marit em va regalar la primera casa de nines. Així vaig començar a dur a terme la meva afició per les miniatures que sempre m'havien agradat. Però com que soc un coco inquiet, i m'agraden moltes més coses i m'agrada provar-les i aprendre, sempre aprendre, comparteixo amb vosaltres de tot una mica.

Mi marido me regaló mi primera cas de muñecas. Así llevé a cabo la afición por las miniaturas que siempre me habían gustado. Pero como que soy un coco inquieto, y me gustan muchas más cosas y me gusta probarlas y aprender, siempre aprender, comparto con vosotros un poco de todo



dimarts, 20 de maig de 2014

Hortensia mon amour....

Hola. que no, que no... que soc una apassionada de tooooootes les flors. N'hi ha que m'agraden més que altres, és cert, peò allà on hi ha verd i colors (no es un plat d'ensalada russa), allà hi soc. I com bona amant de les flors i de la ciutat de Girona, hem tornal al Girona temps de flors. Semblava que aquest any estava dedicat a les hortènsies. En vaig trobar moltes, de tots colors. I com que ja tenia previst fer-ne una mini, doncs au!! a retratar!!

Hola, que no, que no....que soy una apasionada de toooooodas las flores. Las hay que me gustan más que otras, es cierto, pero allí donde hay verde y colores (no es un plato de ensaladilla rusa), allí estoy. Y como buena amante de las flores y de la ciudad de Girona, hemos vuelto a "Girona temps de flors" (Girona tiempo de flores). Parecía que este año estaba dedicado a las hortensias. Encontré muchas, de todos colores. Y como que tenía previsto hacer una en mini, pues ala!! a retratar!!






 




És un kit de Mi Patio Escondido. Ja els coneixeu d'altres entrades. Em va resultar un repte fer-les bicolor. Sovint peco per defecte, mai per excés. No vaig voler "passar-me" en la tinció dels pètals. És la primera vegada. Què m'en dieu?

Es un kit de Mi Patio Escondido. Ya los conocéis de otras entradas. Me resultó un reto hacerlas bicolor. A menudo peco por defecto, nunca por exceso. No quise "pasarme" con la tinción de los pétalos. Es la primera vez. ¿Qué me decís?



1, 2, 3....restaurada!!

Aquí tenim la calaixera. He posat quatre cosetes per omplir-la. La làmpara és de paper (amb el peu tret d'una barra de cortina i la base un botó) i no m'ha acabat de quedar recta. Però no la toco més o em quedaré sense làmpara, ja, ja... No serà així com ha de quedar definitivament. Sí que tindrà llibres, potser la làmpara (aquesta o una altra si aconsegueixo fer una altra millor) però encara li he de trobar la ubicació defintiva i saber què portarà.


Aquí tenemos la cajonera. He puesto cuatro cositas para llenarla. La lámpara es de papel (con el pie sacado de una barra de cortina y la base es un botón) y no me acaba de quedar recta. Pero no la toco más o me quedaré sin lámpara, ja, ja... No será así como ha de quedar definitivamente. Si que tendrá libros, quizás la lámpara (esta u otra si consigo hacer otra mejor) pero todavía le tengo que encontrar la ubicación definitiva y saber qué llevará.








dimarts, 13 de maig de 2014

Últim projecte / Ultimo proyecto

Hola!! Estic molt contenta de poder realitzar aquesta escena (tot i que jo diria diorama). Ja feia molt de temps que em rondava el cap. Tenia material i ganes i per això o allò no arrencava. Ara ja sí. Hi ha coses molt maques que he esta guardant especialment per això. Hi ha coses de Eva, de Rosa, de Susan, de Sandra, de Susi, de Esther, i no recordo si algú més ( si és així, perdoneu-me i digueu-m'ho). Encara falta acabar de posar coses a les parets i acabar algunes plantes (uns kits que tinc de Mi Patio Escondido) i ja estarà. Què us sembla?



Hola!! Estoy muy contenta de poder realizar esta escena (aunque yo diria diorama). Hacía tiempo que me bailaba por la cabeza. Tenia material y ganas y por esto o aquello no arrancaba. Ahora ya sí. Hay cosas muy bonitas que guardaba especialmente para esto. Hay cosas de Eva, de Rosa, de Susan, de Sandra, de Susi, de Esther, y no recuerdo si alguien más ( si es así, perdonadme y decídmelo). Todavía falta acabar de poner cosas en las paredes y acabar algunas plantas (unos kits que tengo de Mi Patio Escondido) y ya estará. ¿Qué os parece?

Un altre sorteig / Otro sorteo



Aquesta vegada no hi ha data, si no que es tanca la llista en arribar als 700 seguidors del blog, i falta molt poquet. Serà sorpresa.....

Esta vez no hay fecha, si no que se cierra la lista al llegar a los 700 seguidores del blog, y falta muy poquito. Será sorpresa...